नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङ
ताप्लेजुङ

   सेवाप्रवाह सरलिकरण गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र २०७७/०८/०९

कृपया यहाँ क्किक गर्नुहोस 

   सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)